Indlæg af Dorte Abrams

Lokale Følgegrupper

En Fælles Indsats følgegrupper: Den boligsociale helhedsplan har i hvert boligområde en lokal Følgegruppe, der som udgangspunkt mødes kvartalsvis. Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. […]

Bestyrelsen

En Fælles Indsats bestyrelse: Den boligsociale indsats ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt mødes kvartalsvis. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig for gennemførsel af den strategiske samarbejdsaftale […]