Indlæg af Dorte Abrams

Juniorbetjent

”Juniorbetjent”, 2023.   Juniorbetjent er et projekt faciliteret af Politiet og understøttet, i et tæt samarbejde, af den Boligsociale Helhedsplan & KPE.   Målgruppebeskrivelse: Juniorbetjent-holdet skal bestå af 12 børn […]

Lokale Følgegrupper

En Fælles Indsats følgegrupper: Den boligsociale helhedsplan har i hvert boligområde en lokal Følgegruppe, der som udgangspunkt mødes kvartalsvis. Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. […]