Bestyrelsen

En Fælles Indsats bestyrelse:

Den boligsociale indsats ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt mødes kvartalsvis. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig for gennemførsel af den strategiske samarbejdsaftale mellem kommune og de tre deltagende boligorganisationerne.

Bestyrelsen består af:

  • Flemming Stenhøj Andersen, direktør i FOB (formand for bestyrelsen)
  • Uffe Kjær, direktør i BoligKorsør
  • Arne Juul, direktør i Slagelse Boligselskab
  • Margrethe Kusk Pedersen. Direktør, Slagelse Kommune med ansvar for bl.a. arbejdsmarked, integration og socialområdet.
  • Lene Frank, Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Chef for den boligsociale helhedsplan, Ilir, Shkoza, er sekretær for bestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.02.23

Ledelsesvurdering 4. kvartal 2022

Kvartalsrapport 4. kvartal 2022