Fællesspisning

Fællesskab og fællesspisning hver måned i Kvarterhuset. Aktiviteten er et samarbejde med foreningen Bevægelse og Fællesskab. Deltagerne medbringer selv en ret, som kan deles og vi spiser sammen fra en spændende buffet af retter fra hele verden. Nogle gange der der et tema for arrangementet, andre gange er det hygge og fællesskab.

Juniorbetjent

”Juniorbetjent”, 2023.

 

Juniorbetjent er et projekt faciliteret af Politiet og understøttet, i et tæt samarbejde, af den Boligsociale Helhedsplan & KPE.

 

Målgruppebeskrivelse:

Juniorbetjent-holdet skal bestå af 12 børn – både piger og drenge, i alderen 12-14 år. De skal have folkeregisteradresse, i Ringparken, i Slagelse.

9. Klasse for voksne i Kvarterhuset

9. klasse for voksne i Kvarterhuset

Vil du gerne tage en 9. klasse? Så gør det i Korsør.
Fag du kan få: Dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Undervisningen foregår mandag, tirsdag og torsdag i Kvarterhuset.

Med 9. klasse kan du komme videre på en erhvervsuddannelse
eller gå i 10. klasse på HF & VUC Klar.
Undervisningen ligger mandag, onsdag og torsdag i 2 x 16 uger.
Det er 17 lektioner om ugen.
Når du har fulgt undervisningen og afleveret opgaver, så kan du
gå til de afsluttende prøver.
Du kan få SU til uddannelsen.
Tal med en vejleder: For at blive tilmeldt, skal du kontakte Koordinator og beboervejleder Marie Kirk på telefon: 28 68 41 40.

Ferielejr skaber minder og venskaber

Ferielejr styrker fællesskab og skaber nye venskaber på tværs af boligområder

Det er svært at nå det hele, når man er med på ferielejr i Lalandia i Rødby. Feriestedet er spækket med aktiviteter fra morgen til aften, og så er der fællesarrangementer oveni.

Den første uge i sommerferien drog 35 familier fra Ringparken, Sydbyen og Motalavej afsted i busser mod Lalandia i Rødby. Takket være helhedsplanens samarbejde med Dansk Folkehjælp blev der dannet venskaber og skabt gode ferieminder i en aktiv uge på feriecenteret.

”Der er så meget man kan, og vi kan ikke være alle steder på en gang. Men vi har nydt ferien, og været i Aquadome hver dag og så har vi bowlet en masse,” fortæller Sabine, som var afsted fra Motalavej med sin datter Alma.

”Jeg har mødt mange nye mennesker fra både Slagelse og Korsør. Blandt andet har jeg mødt en anden mor fra Bosnien, som også bor på Motalavej. Det er dejligt at være afsted som en gruppe, specielt når jeg er enlig og Alma er enebarn,” siger Sabine. Sabine er studerende og uden hjælp fra Dansk Folkehjælp, ville hun ikke have mulighed for at tage sin datter på ferie i år.

Stigning i behov for Feriehjælp

I år har næsten 13.000 udsatte børnefamilier søgt om at komme på et gratis ferieophold gennem Dansk Folkehjælp. Det er 25 % flere end sidste år. Dansk Folkehjælp skriver på deres hjemmeside, at stigningen skyldes nogle hårde år med inflation og stigende elpriser, som har ramt de mest udsatte familier hårdt. Generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Mirka Mozer udtaler, at feriehjælp er en vigtig del af bekæmpelse af fattigdom i Danmark.

”Når vi ser på ansøgertallene, og den udvikling der har været igennem årene, tegner det et tydeligt billede af, at flere og flere familier ikke har mulighed for at tilbyde deres børn ferieoplevelser, noget som øger trivslen hos disse familier.” udtaler Mirka Mozar.

Frivillige gør en forskel

Det er første gang Rita Jensen er med som frivillig på ferielejr, men det er bestemt ikke første gang hun arbejder frivilligt.

”Jeg har arbejdet som frivillig de sidste 30 år, så det ligger i mit DNA,” fortæller Rita, som i dag er pensionist og har været bosat i Ringparken de sidste 8 år. Hun synes det har været en god oplevelse at være med, men man skal ikke tro, at det er ferie at være frivillig.

”Det har været fint, men også begrænset hvor meget familierne har brug for ekstra aktiviteter, nu hvor Lalandia har så mange tilbud. Men det har været sjovt at lære familier og ikke mindst de andre frivillige at kende. Vi har haft det skægt, ” siger Rita, som fortsat vil være at finde som frivillig i Ringparken efter ferielejren, hvor hun er med i en ugentlig Gå-klub.

 

 

 

Trygt at være afsted med ferieledere og frivillige

Man kan godt trænge til ferie efter sådan en uge, siger Malene, der er afsted med 3 børn på 4, 9 og 17 år.

”Det har været hårdt med den yngste, som er krævende og har svært ved at deltage i aktiviteterne,” fortæller Malene. Til gengæld har de to store hygget sig meget og fået en skøn oplevelse med hjem. Den ældste søn har familien ikke set meget til, han fandt hurtigt nogle jævnaldrende venner som han var sammen med hele uge.

Det er første gang Malene er med Dansk Folkehjælp på ferielejr, og det har betydet meget at være med som gruppe. Både for det sociale, men også fordi der var hjælp og støtte tæt på.

”Det har været en god oplevelse, og jeg er begyndt at snakke med mennesker fra Ringparken, som jeg ikke har mødt før. Vi kommer ikke så meget i Nordhuset, men nu vil jeg helt klart bruge huset og Henriette og Lotte mere. Det har været trygt at have frivillige og ferielejdere med,” siger Malene.

Også Palle fra Ringparken er med for første gang. Han har to børn med på 7 og 15 år.

”Det har været godt at være afsted som gruppe. Specielt fordi man selv kan styre, hvor meget man vil være med til. Min datter Liva har været glad for at være hernede med nogle venner, hun kender fra Nordhuset, og den store fandt hurtigt nogle venner.”

Palle har holdt sig lidt for sig selv, men han har været glad for, at man kunne melde til og fra gruppeaktiviteter, som man selv ville.

Fællesaktiviteter med fest, mad, dans og musik

Det er svært at kede sig i feriecenteret Lalandia i Rødby. Men det kan også blive for meget at være i Aquadome hele dagen. Mange familier så det som et helle at mødes til fællesaktiviteter med ferieledere og frivillige ved hytterne. Hver dag var der tilbud som strandtur, brætspil, rundbold og ikke mindst Eid Fest, som blev fejret med fællesspisning og dans fra forskellige kulturer. Næsten alle familier deltog, og det var en fantastisk fest. For Elvina, som var med sammen med sine tre børn, var Eid festen et af højdepunkterne.

”Jeg synes det var lang tid at være alene afsted med 3 børn, derfor var det dejligt at være del af gruppen. Det har været sjovt men også benhårdt,” griner Elvina. ”Mine børn har meget energi, så det har ikke just været afslapning. Men det har været dejligt at komme ud af de vante omgivelser og få et pusterum. Ungerne elskede det, og jeg ville aldrig kunne give dem sådan en ferie uden hjælp fra Dansk Folkehjælp.”

Elvina peger på Eid festen som helt fantastisk. Hvor alle bød ind med mad og dans fra deres forskellige kulturer.

 

 

 

 

 

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse i Slagelse

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse i Slagelse

Den boligsociale helhedsplan 2021- 2025

Baggrund Den boligsociale helhedsplan i Slagelse som omfatter:
• Fællesorganisationens Boligforening (FOB)
• Slagelse Boligselskab (SB)
• BoligKorsør (BK)

Formål Den boligsociale bestyrelse skal:
1. sikre en effektiv ledelse, styring og koordinering på
strategisk og økonomisk niveau af den boligsociale indsats
på den bolig social indsats i Slagelse og Korsør jf.
Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial
indsats i udsatte almene boligafdelinger af 19. marts 2015, §
6, stk. 6, nr. 2.

2. medvirke og understøtte en helhedsorienteret udvikling i
områderne med fokus på synergi mellem de kommunale
indsatser og den boligsociale helhedsplan.

3. Bestyrelsen skal løbende følge, at den vedtagne
boligsociale helhedsplan for Slagelse 2021-2025 bliver
gennemført som planlagt, herunder at både
boligorganisationer og Slagelse Kommune bidrager på den
aftalte måde.

Organisering Den boligsociale (helhedsplanens) bestyrelse består af
medlemmer:

• 3 repræsentanter fra deltagende boligorganisationer,
repræsenteret ved den/de administrerende direktør.
• 1 repræsentant fra Slagelse Kommune – (medlem af
direktionen eller lignende)
• Direktøren for Sydsjællands og Lolland-Falster politi
• Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af 2
bestyrelsesmedlemmer:
En direktør for en af de deltagende boligorganisationer
En direktør (eller lignende) fra Slagelse kommune
Formandskabet forbereder bestyrelsesmøder, er mødeleder
og har sparring og relation til chefen for En Fælles indsats
og tegner tilsammen med denne, den fælles boligsociale
indsats udadtil
.
• Formandskabet kan indstille en repræsentant fra
erhvervslivet (som vurderes særlig egnet til at fremme HP
effekter i områderne), til at blive medlem af bestyrelsen.
Indstillingen fremlægges til godkendelse hos bestyrelsen.

• Chefen for den boligsociale indsats er sekretær for og
betjener bestyrelsen.
Der kan indkaldes deltagere ad hoc efter behov fx til drøftelse af
konkrete emner eller problemstillinger.

Opgaver Bestyrelsen skal godkende eventuelle ændringer i delaftalerne, og
skal tage stilling i konflikter, hvis disse ikke kan afklares mellem
parterne inden for de enkelte indsatsområder.
Bestyrelsen skal løbende økonomien, som vil altid være et fast
dagsordenspunkt. 1 gang årligt følges op på udviklingen i forhold til
indikatorer i LBF portalen samt målopfyldelse i forhold til de
succeskriterier, der er opstillet i den strategiske aftale.

Den boligsociale bestyrelse har fokus på den strategiske prioritering
på tværs af de fire boligområder, som den boligsociale helhedsplan
omfatter samt kommunale prioriteringer, der kan have indflydelse
på de omfattede boligområder og den boligsociale indsats.
Bestyrelsen har ansvaret for, at det politiske niveau i Slagelse
Kommune og i boligorganisationerne informeres om fremdrift og
resultatet i helhedsplanen med jævne mellemrum.
Kompetence Det er bestyrelsens ansvar, at der sikres fremdrift, retning,
målopfyldelse og effektivitet i helhedsplanen inden for de
prioriterede områder.

Bestyrelsen har mulighed for, at foretage justeringer af indsatsen i
takt med, at indsatsen udvikles lokalt, så længe retningen og
prioriteringen i den strategiske samarbejdsaftale fastholdes.
Den boligsociale bestyrelse skal desuden sikre kompetent ledelse
af den boligsociale indsats.

Beslutninger Hver boligorganisation, Slagelse Kommune og Politi har hver én
stemme i den boligsociale bestyrelse, uafhængig af hvor mange
medlemmer de hver især er repræsenteret med i den boligsociale
bestyrelse. Eventuelle afstemninger afgøres ved flertal.
Som udgangspunkt er det mødeleder (formandskab), der under
hvert punkt konkluderer bestyrelses beslutning på baggrund af
drøftelserne. Såfremt der ikke er indsigelser erklæres punktet for
afgjort. Ved særstandpunkter kan dette på anmodning indgå i
referatet.

Mødefrekvens Der afholdes 4 årlige møder eller efter behov.
På sidste årlige møde aftales mødedatoer for det kommende år.
Ekstraordinære møder kan afholdes når formanden, et flertal af
medlemmerne eller Kompetencechefen ønsker det.

Mødeindkaldelse og referat

Mødeindkaldelse med faste dagsordenspunkter udarbejdes af
formanden og den boligsociale chef.
Dagsorden med evt. bilag udsendes elektronisk senest 5 dage før
mødedatoen.

Den boligsociale chef udarbejder referat fra møderne, der
godkendes af bestyrelsen.
Sammenhæng

DE LOKALE FØLGEGRUPPER:
For at sikre lokal forankring af indsatserne, nedsættes der lokale
følgegrupper for helhedsplanen i alle af de omfattede boligområder.
Følgegruppernes formål og deltagerkreds reguleres af et særskilt
kommissorium som godkendes af bestyrelsen

Om indsatsområdet