Sammenhængskraft og medborgerskab

Målet med denne indsats er at øge trygheden og sammenholdet i boligområderne samt bidrage til, at den enkelte beboer får endnu bedre forudsætninger for at skabe et godt liv for sig selv og sin familie. Det gode naboskab skal styrkes og det lokale engagement, frivillighed og foreningsliv skal understøttes. Et centralt element vil være brobygning til relevante aktører, herunder en række kommunale samarbejdspartnere som fx Slagelse Kommunes Fritidsafdeling.