DIF Get2Sport

Denne aktivitet er en del af den kommunale medfinansiering, hvor fritidsafdelingen i Slagelse Kommune vil have det primære ansvar for at lave aktiviteter i boligområderne. Aktiviteterne foregår i samspil med helhedsplanens medarbejdere og øvrige aktiviteter. Helhedsplanens overordnede opgave er at understøtte udvalgte foreninger og frivilliggrupper i arbejdet med børn og unge i områderne. GET2Sport vil blandt andet sørge for satellittræning i foreninger i boligområderne samt ferieaktiviteter.