Vi skal have flere unge i kommunale fritidsjobs med uddannelsesfokus

Helhedsplanens fritidsjobkonsulent, Allan Hessel, arbejder på at få flere unge fra udsatte boligområder i fritidsjob på plejecentre i Slagelse Kommune.

Deler viden og erfaring i netværk

I går var  Kompetencecentret og helhedsplanen  i Tåstrup, ”Det Spirer i Gadehavegård” vært for årets første netværksmøde for fritidsjobkonsulenter på Sjælland. Fokus på mødet var netop at skabe flere fritidsjob i kommunerne. Sammen med Cathrine Lindvig, som er projekt medarbejder i Tåstrup, har Allan Hessel udarbejdet en projektplan for kommunale fritidsjobs.

”Formålet med projektet er at få flere unge i fritidsjob i kommunerne og introducere dem til fag, hvor der både er uddannelses-og jobmuligheder. Det giver rigtig god mening at introducere de unge til fag, hvor der er mangel på arbejdskraft, siger Allan Hessel. Ud over at skabe kvalitet for de ældre, giver det de unge praktisk erfaring og viden om uddannelsesmulighederne på sundheds- og omsorgsområdet”, supplerer  Cathrine Lindvig.

Fritidsjobnetværket mødes på tværs af helhedsplaner og jobcentre på Sjælland. Formålet er at dele erfaringer og hjælpe hinanden med at bane vej til flere fritidsjobs for unge i udsatte boligområder. Samtidig giver netværket mulighed for, at deltagerne kan arbejde på tværs af boligområder og kommuner.

Unge skaber værdi for de ældre

Allan og Cathrine præsenterede projektet for de andre fritidsjobkonsulenter på mødet, og der var stor opbakning til at få kommunerne og plejecentrene på bane som arbejdspladser for de unge. De kommunale jobs giver praktisk viden og dækker et reelt behov.

”De unges opgave bliver at tilbringe kvalitetstid med de ældre. Beboerne har været meget isolerede på grund af corona, så behovet er ekstra stort lige nu. De unge kan læse op for de ældre, spille kort eller gå en tur. Det er ikke meningen de unge skal indgå i plejen, fortæller Allan Hessel.

Det har været et hårdt år for mange unge, og svært for fritidsjobkonsulenterne at finde jobs til dem pga. nedlukninger. Men det lysner, og på plejecentrene er næsten alle de ældre fået deres 2. vaccine. Så Allan Hessel håber, han i år vil få ansat unge i fritidsjobs på flere plejecentre i Slagelse Kommune.

”Det giver rigtig god mening for alle parter. Det er svært at finde rigtige jobs til de unge, der går i folkeskole. Fritidsjobbere på plejecentre giver kvalitet til de ældres liv og samtidig håber vi, at flere unge vil få interesse for et fag, hvor der er stor mangel på arbejdskraft,” siger Allan Hessel.