Lokale Følgegrupper

En Fælles Indsats følgegrupper:

Den boligsociale helhedsplan har i hvert boligområde en lokal Følgegruppe, der som udgangspunkt mødes kvartalsvis.

Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. Følgegruppen er et forum for gensidig orientering og samarbejde med fokus på medlemmernes aktive rolle i området og deres aktive bidrag til udmøntningen af de godkendte aktiviteter under helhedsplanens virke i de enkelte boligområder.

Følgegruppens overordnede formål er:

– at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser/aktiviteter og øvrige lokale initiativer, som er målrettet beboerne i de enkelte boligområder.

– at holde afdelingsbestyrelser/beboere orienteret om fremdriften af helhedsplanen.

En lokal følgegruppe består af:

 • Repræsentanter for boligområdets afdelingsbestyrelser
 • En repræsentant for Slagelse Kommune
 • En repræsentant for lokalpolitiet
 • Leder for boligområdets beboerhus (hvis det er bemandet)
 • Den lokale koordinator fra den boligsociale helhedsplan
 • Andre relevante aktører kan inviteres ad-hoc

 

Medlemmer af de lokale følgegrupper for En Fælles Indsats 2021-2025 er aktuelt:

Ringparken:

 • Tarek Youssef, repræsentant for afdeling 23
 • Abdi Wahaab Abdulkhadir Ali, repræsentant for afdeling 24
 • Hassan Bichtawi, repræsentant for afdeling 32
 • Hussain El-Khodr, repræsentant for afdeling 26
 • Christine Raecke, konsulent i Slagelse Kommune
 • Halil Carkaci, leder i lokalpolitiet
 • Allan Hessel, Fritidsjobkonsulent i En Fælles Indsats
 • Henriette Hansen, boligsocial koordinator for En Fælles Indsats i Ringparken

 

Motalavej:

 • Evy Rich Steffensen, repræsentant for Kvarterhusbestyrelsen
 • Christine Raecke, konsulent i Slagelse Kommune
 • Halil Carkaci, leder i lokalpolitiet
 • Allan Hessel, Fritidsjobkonsulent i En Fælles Indsats
 • Marie Kirk, boligsocial koordinator for En Fælles Indsats på Motalavej

 

Sydbyen:

 • Annette Hagstrøm, repræsentant for SB’s afdelingsbestyrelse
 • Ayhan Tuncer, repræsentant for SB’s afdelingsbestyrelse
 • Birthe Halkvist, repræsentant for FOB’s afdelingsbestyrelse
 • Nicholai Bengtson, repræsentant for FOB’s afdelingsbestyrelse
 • Christine Raecke, konsulent i Slagelse Kommune
 • Jonas Jørgensen,  Slagelse lokalpoliti
 • Jens Holm, daglig leder af Multihuset
 • Allan Hessel, Fritidsjobkonsulent i En Fælles Indsats
 • Adam Petersen, boligsocial koordinator for En Fælles Indsats i Sydbyen

Læs mere:

Referat Følgegruppemøde Ringparken 31.01.23

Referat Følgegruppemøde Motalavej 09.01.23

Referat-Følgegruppemøde-Ringparken-25.05.23

Referat Følgegruppemøde Sydbyen 12.04.23

Referat Følgegruppemøde Motalavej 17.04.23

Referat Følgegruppemøde Motalavej 15.05.23

Referat Følgegruppemøde Ringparken 17.08.23

Referat Følgegruppemøde Motalavej 21.08.23

Referat Følgegruppemøde Sydbyen 23.08.23

Referat Følgegruppemøde Motalavej 16.10.23

Referat Følgegruppemøde Ringparken 19.10.23

Referat Følgegruppemøde Sydbyen 25.10.23

Referat Følgegruppemøde Ringparken 30.01.24

Referat Følgegruppemøde Sydbyen 31.01.24

Referat Følgegruppemøde Motalavej 15.01.24

Referat Følgegruppemøde Sydbyen 15.05.24

Referat Følgegruppemøde Motalavej 13.05.24

Referat Følgegruppemøde Ringparken 14.05.24