Frivillige i Ringparken skaber telefonisk netværk for ensomme ældre.

Ringparkens telefonlinie skal sikre at ingen ældre sidder alene og isolerede i deres lejligheder. Målet er på sigt at skabe et netværk af beboere, der hjælper og besøger hinanden.

”Vi ved at ensomhed er mere udbredt i denne tid, hvor ældre er isolerede på grund af COVID-19. I forvejen er der en del ældre i Ringparken, som ikke har meget kontakt til familie, venner eller sociale netværk, det er dem vi gerne vil hjælpe” siger Tina Strauss, som er en af tovholderne bag Ringparkens telefonlinie.

Det er Samarbejdsudvalget i boligområdet, der har taget initiativ til at starte telefonlinien, og lige nu har 14 frivillige meldt sig for at ringe og snakke med ensomme ældre. De frivillige taler dansk, tyrkisk og arabisk. På sigt håber Tina, at man kan skabe et netværk af beboere, der kan forsætte som besøgsvenner.

Mennesker uden netværk har det særlig svært lige nu

Det er ikke første gang frivillige i Ringparken har taget initiativ til at hjælpe under Coronakrisen. Samarbejdsudvalget har blandt andet været i gang med at gøre rent og spritte af, og de har været rundt med frugt til ældre, som ikke selv kunne komme ud og købe ind. For det er ældre og ensomme uden et socialt netværk, der har det ekstra svært lige nu.

En stor befolkningsundersøgelse, som Center for frivilligt socialt arbejde gennemfører sammen med Københavns universitet, viser at 54 pct. af danskere har hjulpet andre under Corornakrisen. Men langt de fleste hjælper mennesker i deres eget netværk, og derfor er et af undersøgelsens første resultater også, at mennesker uden netværk er særligt sårbare under kriser som corona.

De frivillige har et godt kendskab til beboerne

I sidste uge gik en gruppe frivillige rundt og delte sedler ud i postkasser og bankede på døre hos ældre i boligområdet. Hussein Khodr, som er med i samarbejdsudvalget, har boet 15 år i Ringparken. Han kender næsten alle beboere og ved hvem der har brug for en snak og et større netværk.

”Vores målgruppe er i første omgang ensomme ældre, og vi har optalt at der i hvert fald er omkring 85 i den gruppe her i Ringparken. Men der er også behov for en ekstra indsats for unge, som kan være ensomme, det er vi opmærksomme på,” siger Hussein Khodr.

Det bliver de to frivillige tovholdere Tina og Hussein som står for oplæring af frivillige. Det sker ved en individuel samtale med den enkelte. Den frivillige og den ældre beboer aftaler indbyrdes hvor ofte, man taler sammen.

Besøgsvenner og arrangementer

De frivillige ønsker i fremtiden at udvide konceptet, så det ikke kun handler om telefonsamtaler. Når corona ikke længere er et problem er håbet at telefonen kan erstattes af besøg og at netværket kan mødes i Nordhuset eller festlokalet til kaffebord eller andre aktiviteter.