Frivillige fra Ringparken samles til arrangement i Nordhuset

Et godt samarbejde blandt frivillige er vigtigt, hvis man sammen skal gøre en forskel.

 

For anden gang afholdt Nordhuset i mandags en aften med fokus på frivillige i Ringparken. Både frivillige beboere og frivillige foreninger og organisationer udefra var inviteret. Formålet var at mødes og udveksle ideer og erfaringer, og samtidig anerkende det kæmpe arbejde, de frivillige gør for Ringparkens beboere. I alt 10 frivillige deltog i aftenen, som blev afsluttet med fællesspisning.

Noman Malik, som er daglig leder af Nordhuset startede aftenen med at byde velkommen, og sagde at han var glad for, at der det sidste år er kommet en solid gruppe af frivillige i Ringparken. En gruppe som man fra Nordhuset og Helhedsplanens side vil sørge for at støtte og passe godt på. Det er nemlig de frivillige, som får aktiviteter og arrangementer til at lykkes.

Abdi, som er formand for afdeling 24. har været frivillig i mange år, kom med en opfordring til alle de nye frivillige, som var mødt op.

”Jeg er den eneste af de gamle frivillige som er til stede i aften, og jeg vil bede alle om at være tålmodige. Det er vigtigt at vi arbejder sammen, og derfor skal man som frivillig kunne tåle meget og tage hensyn til hinanden. Jeg tror på, at vi kan få et godt samarbejde i gang. Dette er en ny gruppe, og sammen kan vi udrette meget.”

De frivillige fortalte om deres arbejde og engagement, og så blev der arbejdet i grupper, hvor der kom rigtigt mange gode bud på, hvordan beboere og frivillige kan være med til at skabe endnu bedre fællesskaber og aktiviteter. Et vigtigt punkt der blev diskuteret, var at skabe synlighed om aktiviteterne og om Ringparken både til beboere og borgere udenfor Ringparken.

Motionsløb og festival skal være med til at bygge bro fra Ringparken ud til resten af Slagelse

Der er to store arrangementer her i foråret, hvor man håber rigtigt mange vil deltage. ”Slagelseløber” finder sted i april og er et motionsløb for en god sag, der starter og slutter i Ringparken. Den 6. juni bliver der afholdt Ringparkens Festival hvor borgere fra hele Slagelse kommune er inviteret indenfor i Ringparken.

Andre eksempler på arrangementer som frivillige lige nu involveret i:

Fællesspisning den 27. februar, Bytteringen åbner den 1. marts, Slagelseløber – Motionsløb for en god sag med start i Ringparken, 18. april, Ringparkens Festival, 6. juni.

Der er flere frivillige foreninger som er i gang med at etablere aktiviteter i Ringparken, blandt andet Red Barnet Ungdom med deres læringscafe og GAME med deres Game Girl Zone.

 

Nordhuset og Helhedsplanen har prioriteret at styrke kommunikation til beboere og frivillige om aktiviteter. Det er sket via hustandsomdelt aktivitetskalender og den nye skærm ved Nordhuset, som kører 24/7.