Læs årsrapport for Helhedsplanen “En Fælles Indsats”
Formålet med årsrapporten er at vise, på baggrund af en systematisk monitorering, fremdriften i den boligsociale helhedsplan ”En fælles indsats”, der dækker Motalavej i Korsør, Ringparken/Schackenborgvænge (herefter Ringparken), Præstevangen og Parkvej i Skælskør samt Sydbyen i Slagelse. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefondens 2015-18 midler, blev igangsat sidst i 2017 og afsluttes ved udgangen af september i 2021. Der er således halvandet år tilbage af helhedsplanens virke.

Årsrapport 2019

Alle spørgsmål vedrørende årsrapport rettes til bestyrelsesformand for Helhedsplanen “En Fælles Indsats”, Flemming Stenhøj Andersen på mail: fsa@fob.dk eller tlf. 28 19 65 02, eller chef for Helhedsplanen ” En Fælles Indsats”, Ilir Shkoza på mail: ish@kefi.dk eller tlf. 21 49 56 51