Hipp Hopp Plus – Læse og Læringsforløb

Hvad er..?
HippHopp Plus er et relationsdannende og kompetenceudviklende metodeudviklingsprojekt, der er udviklet på baggrund af konceptet HippHopp (Socialstyrelsen) og Gerlevs legepraksis (udviklet af Gerlev -Center for Leg & Bevægelse). Metodeudviklingsprojektet løber over tre år og drives i et samarbejde mellem Slagelse Kommunes Dagtilbud, Gerlev og En Fælles indsats.

Formål?
Formålet med HippHopp Plus er at udvikle forældres kompetencer til at understøtte deres børn bedst muligt i overgangen fra dagtilbud til skole. Forældrene støttes til at udvikle betydningsbærende og tætte relationer til deres barn. Og børnene styrkes i deres sociale, emotionelle, fysiske og kognitive kompetencer.

Hvem?
Målgruppen er afgrænset til førskolebørn i alderen 5-6 år og deres forældre. Første år bliver samtlige 5-6 årige børn og deres forældre i Børnehuset Nord og Børnehuset på Storebæltsvej inviteret med i projektet. De to institutioner er udvalgt, da de er de primære daginstitutioner for Ringparken og Motalavej.

Samlet set sigtes der mod, at projektet i hele sin periode omfatter ca. 120 børn og 120-150 forældre.

Hvordan?
Indsatsen tager afsæt i, at forældres og børns læring og relationsdannelse sker via leg, socialt samspil, gennem hverdagsrutiner og planlagte aktiviteter. Det legende fællesskab og samvær i familien er derfor omdrejningspunktet.

Fundamentet for indsatsen er at have strukturerede aktiviteter for både forældre og barn i hjemmet samt i større netværksgrupper, hvor forældre og børn inden for hvert dagtilbud, samt på tværs af dagtilbud, samles. Indsatsen løber over 30 uger (pr. projektår) og består af følgende aktiviteter:

Aktivitet Frekvens (årlig)
Introaktivitet 2 dage – Intro til pædagoger + rekruttering af forældre
HippHopp Legeland 5 lørdage henover hele forløbet
Øvelser i familien Alle hverdage (ca. 15 min.)
Hjemmebesøg 25 over hele perioden
HippHopp Café 5 aftener over hele perioden
Legefestival 2 over hele perioden
Store legedage 2 i hele perioden (vinterferie og sommerferie)

Organisering?
Indsatsen er støttet af Velux Fonden og forankret i en koordinationsgruppe bestående af ledere fra En Fælles indsats, Slagelse Kommunes dagtilbudsområde, Gerlev – Center for Leg & Bevægelse m.fl.. Der ansættes udførende medarbejdere, som står for rekruttering af målgruppen samt organisering og implementering af indsatsen.

Projektet følges og evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der også har bistået ved udarbejdelsen og kvalificeringen af projektet.

HippHopp Plus – Leg og læring, er en videreudvikling af den HippHopp metode, der er beskrevet på socialstyrelsens hjemmeside. Læs om metoden hos Socialstyrelsen.