En god skolestart har betydning for resten af livet

En Fælles Indsats har igangsat nyt forældreprogram, som skal ruste børn til bedre skolestart   

af Dorte Abrams

40 familier i Slagelse kommune er lige nu i fuld gang med et nystartet læse og læringsprogram, som er målrettet forældre til børn, der skal starte i skole efter sommerferien. Formålet er at fremme læringsmiljøet i hjemmet og ruste de deltagende børn til skolestart.  På trods af corona har familierne haft en god start.

Førskoleprogrammet HippHopp Plus kører i samarbejde med helhedsplanen – En Fælles Indsats, Slagelse Kommune, Gerlev Center for Leg & Bevægelse, og er støttet af VELUX FONDEN. I alt 40 familier deltager i forløbet, som startede op i november. Projektet gennemføres sammen med Børnehuset ved Storebælt og Børnehuset Nord. Det er frivilligt at deltage, men alle forældrene har fået tilbuddet. De to institutioner er udvalgt, da de er de primære daginstitutioner for Ringparken og Motalavej, som er boligområder under En Fælles Indsats.

Engagerede forældre

De to nyansatte HippHopp vejledere mødes med forældrene en gang om ugen. Her guider de forældrene gennem aktiviteter og opgaver. Det har været positivt at se, hvor seriøse og engagerede familierne er.

”Forældrene har været meget interesserede og tager aktivt del i forløbet. De er rigtig glade for aktiviteterne, fordi de er sjove og lige til at gå til. Og øvelserne giver virkelig meget mening – barnet lærer at vente på tur, at lytte, at tegne og forstå og svare på spørgsmål, det er rigtigt godt at prøve det, inden man starter i skolen, ” siger HippHopp vejleder, Stine Stenbæk Dahl.

Stine er en af de to vejledere på projektet. Hun er pædagog og har arbejdet som børnehaveklasseleder i Slagelse kommune. Hun ved, hvor vigtigt det er, at børnene er klar til at lære, når de starter i skolen.

”Det er tydeligt at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og virkelig gerne vil kunne hjælpe dem.”

Opgaver til hver dag i ugen

Hver uge får familierne et materialesæt med små historier og opgaver om flodhesten Hipp og kaninen Hopp. Fra mandag til fredag gennemfører forældre og børn sammen en aktivitet, der varer 15-20 minutter. Gennem programmets øvelser udvikler børnene deres sprog, og de får udviklet deres fin-og grovmotorik.

”Det skal være sjovt at lære”, siger Jenny Siri Dreijer, som også er vejleder på projektet ”Det er vigtigt at børnene får en god første oplevelse af læring, da de fleste skal gå i skole de næste 10-15 år. Heldigvis er HippHopp historier og aktiviteter en perfekt blanding af leg og læring, og både børn og forældre synes det er sjovt og ikke en pligt. ” Jenny har en baggrund som lærer med 10 års undervisningserfaring bag sig.

Fundamentet for indsatser er at have strukturerede aktiviteter for både forældre og barn i hjemmet samt i netværksgrupper, hvor forældre og børn samles. Lige nu er gruppearrangementer desværre begrænsede på grund af corona.

Ugens emne – Krop og følelser

En øvelse handler om at rulle barnet ind i et tæppe som en forårsrulle. Derefter skal man massere og nusse barnet, mens man fortæller et af ugens rim. Hele nervesystemet bliver sat i gang, og det er rigtig hyggeligt. Med kroppen kan man fortælle, hvordan man har det.

Jenny mødes for 3. gang med en mor i et lokale i Kvarterhuset. I denne uge er HippHopp temaet kroppen, og her skal forældre og barn tale om, hvordan kroppen kan udtrykke følelser. Den første uge var temaet dyr, og sådan skifter emnerne i 10 uger, hvor man så starter forfra med et nyt niveau, i alt varer forløbet i 30 uger.

”Det er fedt, fordi følelser er et emne, man normalt ikke taler om,” siger Rana El-Ali, som tydeligt er inspireret af materialet og spørger ind til alle opgaverne.

Rana er mor til tre børn, og hun er med i projektet, fordi hendes søn Muhammed på 6, skal starte i skole til næste år.  Hun synes det er gode og inspirerende opgaver og historier, og hele familien vil gerne være med.

”Vi har grinet meget, og selv min mand, synes det er sjovt. Min søn elsker Hipp og Hopp” fortæller Rana. Sidste uge handlede opgaverne om, hvor man bor, og her har familien talt om deres rødder i Libanon og de tegnede også et stamtræ. Storesøster og lillebror vil også gerne være med, hvis de får lov – men det er først og fremmest Muhammed, der skal lære at lytte og svare på spørgsmål. ”Mohammed har helt styr på det allerede. Han ved, at først lytter vi til historien, og så stiller jeg spørgsmål, som han skal svare på,” siger Rana.

Til vejledningsmøderne introduceres forældrene til de materialer og temaer, som de skal arbejde med. Rana er glad for at få ideer til aktiviteter sammen med sine børn. Hun har altid læst meget med dem og brugt biblioteket, men alligevel har det været et år med udfordringer, så HippHopp Plus er perfekt tilbud til familien lige nu. Sønnen Muhammed er hjertebarn, og derfor skal de være ekstra forsigtige i disse tider.

Alle familier er forskellige, og hver vejledning er forskellig. Det er en af de store fordele med at kunne møde forældrene en til en, så vejlederne kan tage udgangspunkt i familiens særlige situation. Både Jenny og Stine har oplevet, at de meget personlige relationer de får til familierne  er en stor styrke i HippHopp programmet. De har også oprettet Facebook grupper, hvor de blandt andet uploader video med oplæsning, og hvor familierne kan dele deres oplevelser med Hipp og Hopp.

 

Børnehaverne er vigtige samarbejdspartnere

Det gode samarbejde med de to Børnehaver har været afgørende for den positive opstart. Institutionerne har stået for rekrutteringen af langt de fleste forældre.

”Det har været overvældende at opleve pædagogernes engagement i både rekruttering og opstart. Det giver rigtig god mening at have hele stuen af førskolebørn med i projektet. På den måde kan pædagogerne bruge emnerne i deres arbejde med børnene i dagligdagen”, siger Jenny. Heldigvis har langt de fleste forældre i de to deltagende børnehaver valgt at deltage i forløbet.

Dorte Hansen er souschef i Børnehuset Nord og pædagog hos hvepsene. Hun fortæller, at det var let at rekruttere forældre og medarbejdere til projektet, fordi HippHopp Plus er et rigtig godt forløb med gode materialer og emner.

”Alle vores medarbejderne og de fleste familier har været positive overfor at deltage. Det er skønt at få ideer og temaer, vi kan arbejde med, og det skønt at få besøg af legeinstruktører fra Gerlev, som også kan inspirere os til nye lege med børnene,” siger Dorte Hansen.

HippHopp Plus – Sætter fokus på leg i læringen

Forældreforløbet er en videreudvikling af forældreprogrammet HippHopp, som er udviklet af Socialstyrelsen. HippHopp Plus indsatsen er videreudviklet på initiativ af En Fælles Indsats i tæt samarbejde med Slagelse kommunes dagtilbudsområde og Gerlev – Center for Leg & Bevægelse. Samlet set sigtes der mod, at projektet i hele sin periode over tre år omfatter ca. 120 børn og deres forældre.

Samarbejdet med Gerlev er nyt og tilfører en helt særlig tilgang til leg og læring. I sidste uge besøgte to legeinstruktører for første gang Børnehuset Nord i Slagelse som del af HippHopp Plus projektet. I tre timer var 20 børn og pædagoger fra Hvepse-stuen i fuld gang på legepladsen.

Legen er med til at øge nærværet og styrke relationen mellem børn og forældre. Samtidig er legen med til at styrke børns kropslige, følelsesmæssige, sociale, sproglige og kognitive læring.

”Alle har det sjovt i dag, og alle er med. Legen handler meget om, at børnene lærer at være del af et fællesskab. Et børnefællesskab, hvor alle er inkluderet uanset det sproglige eller fysiske niveau,” fortæller Heidi Maiko, som er med i børnehaven som instruktør fra Gerlev.

Nikolaj Nilsson er god til at få børnene inddraget og få dem til at lytte og følge instrukser. ”Skjult igennem legene giver vi dem kompetencer og redskaber til at læse hinandens grænser via kropssprog. Det er vigtige færdigheder, som vil hjælpe dem i overgangen til skole,” siger Nikolaj. Selvom det er en bidende kold eftermiddag, er børnene glade og pædagogerne deltager på lige fod og får inspiration til lege, som de kan bruge sammen med børnene.

FAKTA:

Forældreprogrammet er udviklet på dansk af Socialstyrelsen efter en amerikansk model Hippy. Programmet har kørt med succes i udvalgte kommuner siden 2009. Metoden er beskrevet på socialstyrelsens hjemmeside.

HippHopp Plus er en helt ny skræddersyet metode, der er specielt målrettet de deltagende forældre og børn fra de udvalgte institutioner i Slagelse kommune. Indsatsen er støttet af VELUX FONDEN og koordineret af ledere fra En Fælles Indsats, Slagelse Kommunes dagtilbudsområde og Gerlev – Center for Leg & Bevægelse.

Vive – Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, evaluerer projektet.

Der er bevilliget 4.997.900,00 millioner til projektet som kører over 3 år inklusiv evalueringsomkostning.