HippHopp

Formålet er at udvikle forældres kompetencer til at understøtte deres børn bedst muligt i overgangen fra dagtilbud til skole. Forældrene støttes til at udvikle endnu stærkere betydningsbærende og tætte relationer til deres barn. Og børnene styrkes i deres sociale, emotionelle, fysiske og kognitive kompetencer.