Ringparken står sammen mod corona

Det stærke fællesskab i Ringparken er en styrke i en tid, hvor vi skal passe ekstra på hinanden. Beboerrepræsentanter, FOB, Nordhuset, Slagelse Kommune og Helhedsplanen “En Fælles Indsats” er gået sammen om at medvirke til tryghed og begrænse eventuel smittespredning i boligområdet.

Hygiejne-workshop
Beboerrepræsentanter i Ringparken har taget intiativ til at afholde hygiejne-kursus med to sundhedsplejerske fra Slagelse Kommune. Det blev afholdt 1. oktober. Intiatiativet til workshoppen blev taget af beboerne, der vil være på forkant med COVID-19. Formålet med workshoppen var at klæde dem på til at være ”hygiejne-ambassadører” i Ringparken. De skal bidrage til at videreformidle retningslinjer og information fra sundhedsmyndighederne til alle beboerne. De to sundhedsplejerske fra Slagelse Kommune fortalte om de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne med håndvask, afstand, symptomer på corona, særligt udsatte kontaktflader, symptomer på corona og meget, meget mere. Se video fra workshop.

Hjælp til indkøb
Beboerrepræsentanter, ALDI i Slagelse, FOB, Nordhuset og Helhedsplanen har indgået et samarbejde om at tilbyde hjælp til ældre og kronisk syge med indkøb af varer og levering. Vi ved af erfaring, at mange ældre og kronisk syge beboere kan have brug for hjælp til indkøb, fordi de er i en særlig risikogruppe hvis de smittes med COVID-19. Derfor har vi indgået et samarbejde med den lokale ALDI, som ønsker at støtte initiativet og give Ringparkens beboere mulighed for at bestille dagligvarer. Varerne hentes og bringes ud af frivillige og ansatte.

Musikvideo målrettet unge
Det er ikke nemt at være ung i en tid hvor man ikke kan samles i samme grad som tidligere. Én lokal rapper, Ahmed, har i samarbejde med Nordhuset og Helhedsplanen En Fælles Indsats produceret en musikvideo der henvender sig til unge mennesker. Video’ens budskaber omhandler sundhedsmyndighedernes retningslinjer formidlet af lokale i et sprog der henvender sig til de unge.

Plakater på flere sprog
Sundhedsmyndighederne har udarbejdet information om COVID-19 på blandt andet dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali m.fl. Der er mange informationer fra myndighederne, som er afgørende for at forhindre smittespredning af corona-virus. Nogle beboere har vanskeligheder ved til fulde at forstå myndighedernes officielle udmeldinger bl.a. på grund af deres danskkundskaber. Plakater med information om COVID-19 er hængt op i samtlige opgange og mødesteder i Ringparken.

Kommende tiltag
Der er intet der tyder på at Danmark er fri for COVID-19. Forude ligger en vinter hvor vi forsat skal tage vores forholdsregler. Derfor bliver der pt. arbejdet på følgende initiativer i Ringparken.

Video med et ”velkendt ansigt”
Der er løbende mange retningslinjer at forhold sig til og det kan være vanskeligt for nogen beboere at navigere i sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det kan være rart at se et velkendt ansigt fra en beboer man har tillid til som viderebringer information om retningslinjerne. Derfor har vi i samarbejde med ”hygiejne-ambassadørerne”, der var på kursus med sundhedsplejerskerne i Slagelse Kommune udarbejdet informations-video’er, hvor det er ”hygiejne-ambassadørerne” der videreformidler den vigtige information. Ambassadørerne bliver også en person som beboerne kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål, så kan de enten få et svar eller blive henvist.

Video – ”pas på mig”
Der er en særlig målgruppe som det er særligt vigtigt vi alle bidrager til at passe på. Det er ældre og kronisk syge der er i en særlig risikogruppe hvis de smittes med COVID-19. I den forbindelse har vi valgt at lave en video der henvender sig til alle beboere om at huske på vores ældre og kronisk syge beboere.

”Afspritning” af udendørsarealer ved Foreningen Ringparken
Foreningen Ringparken har ”sprittet” opgange, legepladser, udendørs bænke samt containere. Desuden er der samlet skrald i hele Ringparken I forbindelse med initiativet fik de støtte fra rengøringsfirmaet Vestsjælland Cleaning Service. Initiativet blev udført i samarbejde med FOB.

Se Indslag fra TV2ØST.