Junior Betjent

Junior Betjent er et kompetenceudviklende forløb for drenge i alderen 12-15 år. Aktiviteten gennemføres i Ringparken og på Motalavej som et fritidstilbud, der strækker sig over ca. 4 måneder. Deltagerne bliver undervejs trænet i en lang række sociale færdigheder som samarbejde og positive omgangsformer. De er med i øvelser og oplevelser med positive voksne rollemodeller – og ender således selv som rollemodeller for deres jævnaldrende i boligområderne. Projektet er udviklet og afprøvet af politiet i flere af landets politikredse i samarbejde med lokale aktører. Helhedsplanen samarbejder med Sydsjællands- og Lolland Falsters politi samt Den kriminalpræventive enhed i Slagelse Kommune (KPE) om denne aktivitet.