Kriminalitetsforebyggelse

Målet med denne indsats er at støtte børn og unge i et liv uden kriminalitet, og at områderne opleves trygge af både beboere og besøgende. Helhedsplanen arbejder derfor tæt sammen med dagtilbud, skoler og foreningslivet om at give flere børn og unge i boligområderne mulighed for et aktivt fritidsliv og for at deltage i sunde fritidsaktiviteter. Helhedsplanens aktiviteter er af forebyggende karakter og er et supplement til Slagelse Kommunes kriminalpræventive arbejde i kommunalt regi.