Håndholdt beskæftigelse

Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+

Denne aktivitet er drevet af Slagelse Kommune. Målet er at være tæt på beboerne og gennem håndholdt indsats give borgerne de bedst mulige forudsætninger for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Kommunens jobkonsulent vil være til stede i beboerhusene. Der vil være et tæt samarbejde med øvrige vejledningstilbud i helhedsplanen.