Beskæftigelse

Målet med denne indsats er, at flere beboere skal hjælpes til at komme i arbejde, så forudsætningerne øges for, at den enkelte kan forsørge sig selv og sine nærmeste til gavn for familiens trivsel på både kort og lang sigt.

Helhedsplanen indeholder både generelle aktiviteter og en række aktiviteter målrettet fx kvinders og unges beskæftigelse.