Organisation

Helhedsplanens sekretariat hedder Kompetencecentret. I Kompetencecentret befinder de udførende medarbejdere sig organisatorisk. De boligsociale medarbejdere er ansat
direkte i helhedsplanen samt chefen for helhedsplanen.

  • Den boligsociale helhedsplan er en samarbejdsaftale mellem boligselskaberne, FOB, SB og Bolig Korsør og Slagelse Kommune.
  • Samarbejdsaftalens overholdelse og aktiviteternes fremdrift styres overordnet af en bestyrelse bestående af direktører fra boligselskaber, kommune og politi. Den daglige fremdrift sikres af chefen for helhedsplanen.
  • Følgegrupperne i boligområderne er bindeleddet til beboerdemokrati/beboere.