Kort om Helhedsplanen

Overordnet set er visionen for de tre boligområder, Ringparken, Motalavej og Sydbyen, at alle beboere i områderne skal have mulighed for at være aktive og selvforsørgende medborgere, der tager ansvar for sig selv og sine, samt tager ansvar for lokalområdet.

Boligområderne skal desuden opleves som trygge lokalsamfund, naturligt integrerede i den øvrige by og kommune.

Hverdagen i boligområderne skal hvile på et fundament af ”det gode naboskab”, der bygger på tillid og god trivsel for den enkelte og for fællesskabet.

Det skal være naturligt at tage et ejerskab og føle et ansvar for boligområdet – en udvikling, der skal være båret af bl.a. gode, inspirerende rammer for sociale fællesskaber og et levende beboerdemokrati.

Hertil kommer, at ”En fælles indsats” til enhver tid vil arbejde sammenhængende med de gældende politikker som Slagelse kommune.

De overordnede mål for helhedsplansamarbejdet er:

– At der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.

– At flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.

– At børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge.

– At flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Indsatsområder

Landsbyggefonden har defineret fire indsatsområder, som helhedsplanens aktiviteter skal passe til:

Beskæftigelse

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og Medborgerskab

Uddannelse og Livschancer

Du kan læse mere om aktiviteterne under de enkelte indsatsområder, ved at trykke på fanebladene øverst på siden.

Læs den samlede boligsociale helhedsplan her