Uddannelse og Livschancer

Målet med denne indsats er, at flere unge skal have en uddannelse efter folkeskolen.

Helhedsplanen har fokus på forebyggelse og aktiviteter under dette indsatsområde skal både understøtte børn/unge tidligt i livet ift. deres skolegang og senere ift. tilvalg af, og fastholdelse i, uddannelse.