Vidensdeling

Samarbejdsseminar om Social ulighed i sundhed – hvad kan vi gøre sammen? Torsdag d. 25. april, 2024.

Dokumenter fra dagens oplæg.

Invitation

Program

Den boligsociale helhedsplans potentiale til at løse komplekse problemer i udsatte boligområder

Tingbjerg- Changing – Diabetes

Eksempler på det gode boligsociale samarbejde, 3 cases.

Samarbejdet mellem ARI og Den Boligsociale Helhedsplan

Get2Sport samarbejdet i helhedsplanen

Boligselskabernes brug af den fysiske helhedsplan
til at lave opsporende arbejde